Antivirus

F-Secure

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är business-protection-service-for-business-og-image-1024x538.jpg

F-Secure Protection för företag är marknadens bästa och mest omfattande säkerhetspaket. Det är från grunden utformat för att lösa utmanande säkerhetsbehov för företag utan höga kostnader för underhåll och administration.

Det skyddar alla era enheter mot alla hot, som gisslanprogram och dataintrång. Och det inkluderar säkerhet för Windows- och Mac-datorer, iOS- och Android-smartphones, en mängd olika serverplattformar.


ProduktPris / år
1st EPP, Partner Managed Computer Protection 449 kr
1st EPP, Partner Managed Computer Protection Premium 589 kr


Management Portal

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är business-psb-illustration-management-portal.png

Hantera allt via en enda molnbaserad konsol. Detta underlättar driftsättning, hantering och övervakning av klientsäkerhetskomponenter, deras profiler och integrerade säkerhetsverktyg.

  • En portal för distribution, hantering och övervakning
  • Automatiserad patch management
  • Ingen serverhårdvara krävs
  • Fullständiga integrationsmöjligheter för tredjepartsverktyg

Computer Protection

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är business-psb-illustration-computer-protection-pc-mac-av-award.png

Du kan få F-Secure Computer Protection i Standard- eller Premium-versioner. Premiumversionen innehåller avancerade säkerhetsfunktioner, som ger mer insyn, kontroll och hanterbarhet för företag med förhöjda säkerhetskrav. Dessa funktioner inkluderar bland annat Application Control med skriptblockering och DataGuard med File Access Control.

  • Prisbelönat skydd för Mac och Windows
  • AV-TEST Best Protection, 2011-2014, 2016 & 2018
  • Integrerad patchhantering för Windows-datorer
  • Avancerad beteendeanalys och heuristisk analys
  • Artificiell intelligens och maskininlärning i DeepGuard 6

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är qweqw.png