Tjänster

Allt detta kan vi hjälpa er med!

Datorer, servrar & tillbehör

Försäljning av hård- och mjukvara, även begagnad utrustning. Vi tar fram passande utrustning och kan skräddarsy lösningar helt efter era behov. Vi installerar och levererar.

Drift & underhåll

Låt oss sköta er IT-miljö. Vi ser till att allt fungerar, underhåller, uppdaterar och vägleder. Ni slipper tänka på IT:n och kan istället fokusera på er kärnverksamhet.

Support & felavhjälpning

Kontakta oss när du stöter på IT-problem. Vi hjälper till på plats eller på distans. Bred kompetens och lång erfarenhet ger oss möjlighet att lösa det mesta.

Nätverk

Installation, felsökning och konfiguration av trådbundet och trådlöst nätverk. Vi hanterar både koppar och fiberkablage samt erforderlig utrustning. Vi kan även utföra site surveys för wifi.

IT-säkerhet

Vi ser till att din IT-miljö är säker. Antivirus, brandväggar, VPN, databackup och annan utrustning installeras och konfigureras.

Översyn & inventering

Vi kan genomlysa er IT-miljö, inventera, dokumentera och komma med förslag på förbättringar.

Domäner

Allt från registrering av domän till vidare hantering och administration. Ändringar eller tillägg av DNS-poster kan vi sköta åt er.

Molntjänster

Office 365, G-suite, AWS, Nextcloud och andra tjänster kan vi hjälpa till med. Både installationer och konfigurering samt löpande underhåll.

SSL-certifikat

Kanske er hemsida eller andra servertjänster behöver ett giltigt certifikat? Låt oss hjälpa er! Även med förnyelser och installationer.