Co-location

För en stabil och säker IT-drift krävs det mer än en bra server. Affärskritiska system måste hållas säkrade på alla plan och man kan inte förbise vikten av var servern placeras. En serverhall med hög säkerhet, rätt klimat samt redundant och ren elförsörjning är den rätta lösningen. Science IT har en serverhall i The Spark på Medicon Village med hög standard och den är utrustad med säkerhetssystem så som:

  • branddetekterings- och släcksystem
  • dubbla kylaggregat
  • UPS (batteribackup) med matning från redundanta elverk
  • skalskydd med inpasseringskontroll
  • kameraövervakning med inspelning
  • övervakning dygnet runt, årets alla dagar och väktare finns på plats

Vi erbjuder kunder att placera sin utrustning i serverhallen, så kallad co-location. Här kan era servrar stå säkert och skyddade från damm, inbrott, brand och förödande strömspikar i elnätet. På förfrågan kan vi offerera högre bandbredd och helt eller del av rack.

Välj mellan att ge servern internetaccess eller direktkoppling till ert kontor via så kallat VLAN, eller en kombination av dem båda.

Enskild serverNätServerstorlekPris/mån
Co-location med internet1st fast IP, 100 Mbit/s WAN1-4U869 kr
Co-location med VLANVLAN 1 Gbit/s*1-4U869 kr
Co-location med internet och VLAN1st fast IP, 100 Mbit/s WAN, 1 Gbit/s* VLAN1-4U1309 kr
EngångsavgiftPris/mån
Utökning av antal servrar (per server)715 kr
Startavgift per server990 kr
Startavgift ej rackmonterbar server1990 kr
Expansion av plats i rack319 kr /U
*I vissa byggnader är högsta möjliga hastighet 100 Mbit/s