Beställning Co-location

Person som ska signera avtalet, behörig firmatecknare eller person med fullmakt.