Beställning bredband

*I vissa byggnader är högsta möjliga hastighet 100 Mbit/s.
Ange antal vid beställning av fler än 1st IP-adress i fältet "Antal fasta IP-adresser" nedanför.
Person som ska signera avtalet, behörig firmatecknare eller person med fullmakt.